Algaja

Need artiklid on suunatud isikutele, kellel puuduvad varasemad teadmised www-keskkondade toimimispõhimõtetest ning pole teadlikud sellest, mis on HTML, XHTML, CSS.

Sissejuhatus: mis on Internet?

Eeldused kodulehe tegemisel

Mis on HTML? XHTML?

Mis on CSS?

Pildifailid internetis

Kesktase

Artiklid, mis selgitavad huvitavaid HTML, XHTML ja CSS rakendusi nii staatilistel kui dünaamilistel lehtedel.

Kodulehe eesmärgid

SEO - Otsingumootoritele optimeerimine

Otsingumootori optimeerimine - edetabel

Kodulehe tellimine - nõuanded ja soovitused

Kõrgtase

Siit võivad enda jaoks huvitavat materjali leida ka need, kellel juba varasemast ajast põhjalikud teadmised www-keskkondade loomisest ja haldamisest.

HTML 5, mis see on?

FLASH - mida sellega teha?

© Margo Munner | Sisukaart