XHTML element: base

Määrab nn baas-aadressi (URL) kõigile dokumendis esinevatele suhtelisi linke kasutavatele elementidele. Ehk lihtsamini selgitatult. Kui aadress on kirjutatud näiteks nii: <a href="mingifail.html">Link</a>, siis base elemendi atribuudi href väärtus lisandub sellele aadressile "automaatselt" ning tulemuseks on täispikk URL, näiteks http://www.mingidomeen.ee/mingifail.html.

Nõutavad atribuudid:

Valikulised atribuudid:

Standardsed atribuudid

Sellele elemendile neid rakendada ei saa.

Näited

Kui kasutame sellist koodi, siis otsib lingil klõpsamise korral võrgulehitseja faili serverist, mille nimi määratud base elemendi abil.

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="et" lang="et">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title></title>
<base href="http://www.mingiserver.ee/" />
</head>
<body>

<p><a href="mingifail.html">Link</a></p>

</body>
</html>

© Margo Munner | Sisukaart