XHTML element: em

Rõhutamine. Määrab tekstiosa, mida visuaalsed võrgulehitsejad kuvavad kaldkirjas ning mida ekraanilugejad rõhutavad.

Nõutavad atribuudid:

Valikulised atribuudid:

Standardsed atribuudid

Neid saab määrata suuremale osale elementidest:

Näited

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="et" lang="et">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title></title>
</head>
<body>

<p>Kasutame <em>rõhutamist</em> siis, kui vaja juhtida üksikule sõnale või
fraasile suuremat tähelepanu.</p>

</body>
</html>

© Margo Munner | Sisukaart