XHTML element: meta

Informatiivset väärtust kandev element, mis peab asetsema head elemendi piires.

Nõutavad atribuudid:

Valikulised atribuudid

Neid saab määrata suuremale osale elementidest:

Näited

Esimene meta-rida annab võrgulehitsejale teada, et dokument on kirjutatud ISO-8859-1 märgistikus ning et seda tuleks kuvada HTML-dokumendina. Teine rida ütleb otsingurobotitele, et antud dokumenti ei tohiks indekseerida, kolmas loetleb rea märksõnu dokumendi kohta (ettevaatust nende kasutamisel).

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="et" lang="et">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<meta name="robots" content="noindex" />
<meta name="keywords" content="meta, element, atribuudid, näited" />
<title></title>
</head>
<body>

</body>
</html>

© Margo Munner | Sisukaart